Znane szkoły demokratyczne na świecie

Summerhill

Summerchill – szkoła, która nadała nowy kierunek.

W 1921 A.S. Neill, zakłada Summerhill, do której przyjmuje dzieci z całego kraju. Część przyjmowanych dzieci jest uznana przez ówczesny system edukacyjny jako niedostosowana, sprawiająca trudności wychowawcze i edukacyjne. Dzieci jednak w trakcie pobytu w Summerhill stają się przyjazne innym, chętne do współpracy, codziennie uczą się nowych rzeczy. Wszyscy uczniowie nowatorskiej szkoły są zakochani w swojej szkole i nie mogą doczekać się końca wakacji, by do niej wrócić.

Czytaj więcej...

Sudbury Valley School

Myśl o założeniu wolnej od przymusu i presji szkoły zainicjowała grupa niezadowolonych rodziców, którzy tak motywowali swoje działanie: Łączyło nas głębokie przekonanie, że istniejący obecnie system edukacji uczyni naszym dzieciom nieodwracalne szkody. W Sudbury Valley nasze dzieci będą miały tylko takie zajęcia, jakie  same zainicjują. Obecnie w szkole rzadko odbywają się zajęcia w powszechnym tego słowa znaczeniu. Można mieć wrażenie, że stale trwa przerwa w lekcjach, w czasie której ciągle coś się dzieje. 

Czytaj więcej...

Szkoła Demokratyczna w Haderze

Szkoła Demokratyczna w Haderze została utworzona w 1978 roku przez grupę rodziców oraz młodych wychowawców, którzy dążyli do założenia szkoły dającej swoim uczniom wolność w wyborze uczenia się oraz innych działań podczas codziennego życia w strukturze demokratycznej.

Dziś, po dwudziestu latach od jej utworzenia, szkoła należy do oficjalnego Izraelskiego Systemu Szkół Państwowych, funkcjonując jako nieregionalna instytucja z około 400 uczniami w wieku 4-18 lat.

Czytaj więcej...